Zasady współpracy

Zapraszamy do podjęcia współpracy z Fabryką Firanek Wisan S.A. na zasadach agencyjnych.

Nasze wymagania:

 • własny lokal handlowy z dostępem do internetu,
 • własna działalność gospodarcza lub gotowość do jej założenia,
 • doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej .

Fabryka Firanek Wisan S.A. zapewnia Agentowi:

 • zatowarowanie sklepu towarami dobrej jakości sprawdzonymi na rynku,
 • wyposażenie sklepu w komputer z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem informatycznym niezbędnym do sprzedaży (z tytułu dzierżawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, Agent będzie płacił F.F. Wisan S.A. czynsz dzierżawny w kwocie 50zł netto + podatek VAT 23% zł. miesięcznie),
 • zewnętrzną reklamę wizualną,
 • logistykę oraz obsługę sklepu przez handlowca regionalnego,
 • sprawdzoną koncepcję prowadzenia sklepu w branży tekstyliów domowych, która umożliwia tworzenie jednolitego systemu sprzedaży z wykorzystaniem tego samego znaku handlowego,
 • okresowe akcje reklamowe(spoty radiowe i telewizyjnej, gazetki, ulotki, plakaty, banery, reklamę internetową)
 • okresowe akcje promocyjne,
 • ochronę marki,
 • spotkania handlowo – szkoleniowe, połączone z wymianą doświadczeń,
 • ubezpieczenie towaru od kradzieży z włamaniem,
 •  zyski z usługi szycia prowadzonej w sklepie agencyjnym Wisan S.A. w pełni przechodzą na Agenta.
  Agentowi za wykonane czynności, przysługuje wynagrodzenie (prowizja) wynikające z różnicy pomiędzy wartością sprzedaży netto, a wartością obciążeniową netto sprzedanych towarów.
  Szczegółowe informacje, jak i wzory umów dostępne są w Dziale Sprzedaży Krajowej Wisan S.A.:

tel: 15 812 23 40

tel. kom.: 665 000 250

Agnieszka Petrykowska

e-mail: a.petrykowska@wisan.pl