Współpraca

Zapraszamy do podjęcia współpracy z Fabryką Firanek Wisan S.A. na zasadach agencyjnych.

Fabryka Firanek Wisan S.A. zapewnia Agentowi:

 • sprawdzoną koncepcję prowadzenia sklepu w branży tekstyliów domowych, która umożliwia tworzenie jednolitego systemu sprzedaży z wykorzystaniem tego samego znaku handlowego,
 • pełne zatowarowanie sklepu towarami sprawdzonymi na rynku,
 • wyposażenie sklepu w komputer z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem informatycznym niezbędnym do sprzedaży ; wsparcie Działu IT Wisan S.A.
 • ubezpieczenie towaru od kradzieży z włamaniem,
 • zewnętrzną reklamę wizualną,
 • logistykę oraz obsługę sklepu przez managera regionalnego,
 • okresowe akcje reklamowe(spoty radiowe i telewizyjnej, gazetki, ulotki, plakaty, banery, reklamę internetową)
 • okresowe akcje promocyjne,
 • ochronę marki,
 • spotkania handlowo – szkoleniowe, połączone z wymianą doświadczeń,

Zyski z usługi szycia prowadzonej w sklepie agencyjnym Wisan S.A. w pełni przechodzą na Agenta. 

Agentowi za wykonane czynności, przysługuje wynagrodzenie (prowizja) wynikające z różnicy pomiędzy wartością sprzedaży netto, a wartością obciążeniową netto sprzedanych towarów.

Nasze wymagania:

 • lokal handlowy z dostępem do internetu,
 • działalność gospodarcza lub gotowość do jej założenia

Szczegółowe informacje, jak i wzory umów dostępne są w Dziale Sprzedaży Krajowej Wisan S.A.:

tel: 15 812 23 40

tel. kom.: 665 000 250

kierownik – Agnieszka Petrykowska

e-mail: a.petrykowska@wisan.pl

Menagerowie Polska:


Michał Kała
tel. 665 000 508
e-mail: m.kala@wisan.pl


Mateusz Napieracz
tel. 665 000 369
e-mail: m.napieracz@wisan.pl