Dołącz do nas

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fabryka Firanek „Wisan” S.A., ul. Włókniarzy 7, 39-451 Skopanie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@wisan.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia fanpage pod nazwą CurtainFactoryWisan na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie:

Art.6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych podanych w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być: podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa / podmioty przetwarzające z branży IT. Odbiorcą będzie również właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy 

4) Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji (jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage

9) administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacyCurtainFactoryWisan

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Fabryki Firanek "Wisan" S.A. Kopiowanie, używanie
oraz przetwarzanie na wszelkich polach eksploatacji bez zgody F.F. "Wisan" S.A. jest zabronione i podlega
sankcjom przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i pokrewnych.© 2014 Wisan. Realizacja: stylem.pl